Lantraser ska bevaras

Klövsjöfår, Jämtget,

Gotlands-& Mellerudskanin  samt Öländska dvärghöns

och kanske fler djur i framtiden har sin fristad hos oss.

Vi började med bevarande av de gamla svenska lantraserna under hösten 2009 när de första Gotlands & Mellerudskaninerna flyttade in till oss. Strax därefter så blev det Jämtgetter & under 2010 har även Öländska dvärghöns & Klövsjöfår tillkommit i liten skala just för bevarandets skull.

För att läsa mer om djuren som finns på vår lilla gård i Jordbron:

Dessutom så har vi ett gott gäng med finullsfår på vår gård.

Läs mer om de här

För att läsa mer om detta med lantraser som bör bevaras kika in på:

Finns även intressegrupper inom lantraser på www.facebook.se

Svenska lantraser

värda att bevara